Wegenbelasting Berekenen 2023 | Motorrijtuigenbelasting (2023)

Wegenbelasting is de belasting die je moet betalen als je een auto of ander motorrijtuig bezit. Je betaalt deze belasting, ook wel motorrijtuigenbelasting genoemd, zodat de overheid de wegen in Nederland goed kan onderhouden. De hoogte van de wegenbelasting verschilt per motorrijtuig. Wil je weten hoeveel wegenbelasting je moet betalen voor jouw auto? Bij Pricewise kun je eenvoudig de wegenbelasting berekenen.

 • Wegenbelasting berekenen
 • Motorrijtuigenbelasting
 • Wegenbelasting kenteken
 • Autobelasting
 • Wegenbelasting betalen
 • Wegenbelasting 2023
 • RDW wegenbelasting
 • Belastingdienst wegenbelasting
 • Wegenbelasting opzeggen
 • Vrijstelling wegenbelasting
 • Besparen op de wegenbelasting
 • Direct verzekerd de weg op
 • Meer weten?

Wegenbelasting Berekenen 2023 | Motorrijtuigenbelasting (1)

Autoverzekering vergelijken

Wegenbelasting berekenen

Heb je een nieuwe auto gekocht, of heb je er een op het oog, en wil je de wegenbelasting berekenen? Hoeveel wegenbelasting je betaalt, hangt af van vier factoren: het gewicht van je auto, het type brandstof waarop de wagen rijdt, de CO2-uitstoot die de auto veroorzaakt en de provincie waarin je woont. Het maakt voor de hoogte van de wegenbelasting dus niet uit hoeveel kilometer je per jaar rijdt. Wil je weten hoeveel wegenbelasting jij moet betalen? Bereken wegenbelasting snel en gemakkelijk via Pricewise. Zodra je je kenteken en postcode bij ons invult, kunnen wij de wegenbelasting berekenen. Binnen enkele seconden weet je precies waar je aan toe bent en hoeveel wegenbelasting je moet betalen.

Motorrijtuigenbelasting

In de volksmond wordt vaak gesproken over wegenbelasting, maar de officiële term voor wegenbelasting is motorrijtuigenbelasting (mrb). Dit is ook de term die de Belastingdienst gebruikt om de wegenbelasting te benoemen. Laat je door het gebruik van deze verschillende termen dus niet in de war brengen: de termen wegenbelasting en motorrijtuigenbelasting betekenen precies hetzelfde.

Wegenbelasting kenteken

Pricewise kan de wegenbelasting op kenteken berekenen. Met behulp van je kenteken kunnen wij namelijk de gegevens van je auto ophalen bij de Dienst Wegverkeer (RDW). Door deze RDW-kenteken-check kun jij snel en gemakkelijk de wegenbelasting berekenen. Weet je het kenteken van de auto niet? Je kunt bij ons ook wegenbelasting berekenen zonder kenteken. We vragen je dan om de volgende gegevens in te vullen: het automerk, het model, het type, het bouwjaar, de bouwmaand en welk soort brandstof je auto verbruikt. Daarnaast willen we weten of het gaat om een automaat of een handgeschakelde auto. Op basis van deze gegevens kunnen wij ook zonder kenteken de wegenbelasting voor je berekenen.

Wegenbelasting Berekenen 2023 | Motorrijtuigenbelasting (2)

Autobelasting

Autobelasting is niet hetzelfde als wegenbelasting. Er zijn verschillende soorten autobelasting en één daarvan is de wegenbelasting. Deze belasting betaal je als auto-eigenaar voor het onderhoud van de wegen in Nederland. Daarnaast moet je voor de aanschaf van je auto belasting van personenauto’s en motoren (bpm) betalen. Ook betaal je over het gebruik van de auto accijns, die door de overheid geïnd wordt via de brandstofprijs. De accijns verschilt per brandstof en wordt elk jaar opnieuw door de overheid vastgesteld.

Heb je een auto van de zaak waar je ook privé in rijdt, dan moet je autobelasting betalen voor het privégebruik. De auto wordt door het privégebruik dan namelijk gezien als een verkapte vorm van inkomen. Je moet dan jaarlijks een percentage van de catalogusprijs van de auto optellen bij je belastbare inkomen, dit wordt ook wel bijtelling genoemd.

Wegenbelasting betalen

Wegenbelasting betalen is mogelijk via automatische incasso. De wegenbelasting wordt dan elke maand rond de 28e afgeschreven. Het is ook mogelijk om wegenbelasting per drie maanden te betalen met een acceptgiro. De datum van afschrijving is dan afhankelijk van de afgiftedatum van je kentekenbewijs. Let wel op: betaal je de wegenbelasting niet, niet op tijd of niet volledig? Dan kun je een naheffingsaanslag krijgen. Gebeurt dit vaker, dan kun je ook een verzuimboete krijgen die kan oplopen tot wel € 5.514,- per verzuim.

Wegenbelasting 2023

De wegenbelasting-tarieven veranderen elk jaar. De overheid voert namelijk jaarlijks een inflatiecorrectie door. De wegenbelasting verschilt per provincie, omdat de provincies het opcententarief zelf mogen vaststellen. In 2023 betaal je net als vorig jaar geen wegenbelasting voor een volledig elektrisch auto. Dit belastingvoordeel geldt nog tot 2025. In 2024 veranderen de wegenbelasting-tarieven weer.

Wegenbelasting Berekenen 2023 | Motorrijtuigenbelasting (3)

RDW wegenbelasting

De Dienst Wegverkeer (RDW) is onder andere verantwoordelijk voor de registratie van voertuigen in Nederland en het verstrekken van kentekens. Bij de RDW kun je ook gegevens van de auto opzoeken door middel van een kenteken-check. Ga jij bij ons wegenbelasting berekenen en vul je je kenteken in? Dan halen wij de gegevens van je auto op bij de RDW.

Als je je auto voor een langere tijd niet gebruikt, kun je het kenteken van je auto tijdelijk schorsen bij de RDW. Tijdens de schorsing kun je de autoverzekering tijdelijk stopzetten (dat doe je bij de autoverzekeraar) en heb je geen apk-plicht. De wegenbelasting stopt automatisch, omdat de RDW de schorsing doorgeeft aan de Belastingdienst. De RDW is overigens niet verantwoordelijk voor de wegenbelasting. Je betaalt de wegenbelasting niet aan de RDW, maar aan de overheid.

Belastingdienst wegenbelasting

De wegenbelasting wordt geïnd door de Belastingdienst. De Belasting controleert ook of jij wel (genoeg) wegenbelasting betaalt. Is dit niet het geval, dan kun je een naheffingsaanslag en een boete krijgen. Je kunt hier bezwaar tegen maken, door het formulier Bezwaar mrb in te vullen. Op de website van de Belastingdienst kun je meer informatie vinden over het de motorrijtuigenbelasting, het betalen hiervan, de voorwaarden voor vrijstelling, de naheffingsaanslag en de boetes.

Wegenbelasting opzeggen

Heb je je auto of ander motorrijtuig verkocht? Dan hoef je geen wegenbelasting meer te betalen voor dat voertuig. Staat de auto niet meer op jouw naam, dan zal de Belastingdienst de automatisch de wegenbelasting opzeggen. Dit hoef je niet zelf te doen. Het eventueel verschuldigde bedrag wordt door de Belastingdienst teruggestort op je rekening. Je kunt ook tijdelijk de wegenbelasting stopzetten als je de auto geschorst hebt bij de RDW. Ook dit gebeurt automatisch. De RDW geeft de schorsing dan namelijk door aan de Belastingdienst.

Wegenbelasting Berekenen 2023 | Motorrijtuigenbelasting (4)

Vrijstelling wegenbelasting

Over het algemeen moet iedereen die in het bezit is van een auto, motor, bus, camper, bestelauto of vrachtwagen wegenbelasting betalen. Maar er zijn ook een aantal voertuigen die vrijgesteld zijn van wegenbelasting. Je betaalt hiervoor dan geen of minder wegenbelasting. Zo is er een vrijstelling voor oldtimers die minimaal 40 jaar geleden in gebruik zijn genomen. Ook hoef je tot en met 2024 geen wegenbelasting te betalen als je een volledig elektrische auto of een auto met een waterstofverbrandingsmotor hebt. Voor plug-in hybride auto’s geldt tot en met 2024 een halftarief. Andere motorrijtuigen waarvoor geen wegenbelasting betaald hoeft te worden zijn:

 • motorrijtuigen van de politie en brandweer;
 • ambulances en dierenambulances;
 • lijkauto’s;
 • vuilniswagens, straatveegwagens en kolkenzuigers;
 • motorrijtuigen die gebruikt worden voor de aanleg en het onderhoud van wegen.

Je kunt vrijstelling van de wegenbelasting aanvragen bij de Belastingdienst door het formulier Verzoek motorrijtuigenbelasting vrijstelling in te vullen.

Besparen op de wegenbelasting

Wil je besparen op de wegenbelasting? Dat is mogelijk bij de aanschaf van een auto. De hoogte van de wegenbelasting verschilt namelijk per auto. Het gewicht van de auto speelt hierin een grote rol. Over het algemeen betaal je meer wegenbelasting als je in het bezit bent van een zware auto. Hoe zwaarder de auto, hoe meer wegenbelasting je betaalt. Kies je voor een minder zware auto, dan betaal je minder aan wegenbelasting. Hiermee kun je tot wel honderden euro’s besparen op de wegenbelasting. Ook het type brandstof dat je gebruikt is van invloed op de hoogte van de wegenbelasting. Voor een benzineauto betaal je minder wegenbelasting dan voor een dieselauto. En heb je een elektrische auto, dan hoef je tot en met 2024 geen of minder wegenbelasting te betalen.

Twijfel je nog over een aantal automodellen? Dan is het verstandig om vooraf de wegenbelasting van de verschillende modellen te berekenen. Zo weet je direct voor welke auto je het minst aan wegenbelasting betaalt. Je kunt daarnaast ook voor verschillende auto's de autoverzekering berekenen.

Direct verzekerd de weg op

Wegenbelasting berekend? Dan kun je in slechts 3 stappen direct de autoverzekering vergelijken. Voer je geboortedatum in en bereken meteen welke premie bij deze auto past. Sluit in 5 minuten af, rij direct verzekerd de weg op en bespaar tot € 850,-.

Meer weten?

Heb je vragen over de wegenbelasting of autoverzekering? Dan kun je altijd contact opnemen met onze klantenservice. We helpen je graag.

Kunnen wij je helpen?

Onze experts leggen graag uit wat alles betekent en helpen je met vergelijken.
Bel 088 66 99 012 (lokaal tarief).

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Golda Nolan II

Last Updated: 11/24/2023

Views: 6417

Rating: 4.8 / 5 (58 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Golda Nolan II

Birthday: 1998-05-14

Address: Suite 369 9754 Roberts Pines, West Benitaburgh, NM 69180-7958

Phone: +522993866487

Job: Sales Executive

Hobby: Worldbuilding, Shopping, Quilting, Cooking, Homebrewing, Leather crafting, Pet

Introduction: My name is Golda Nolan II, I am a thoughtful, clever, cute, jolly, brave, powerful, splendid person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.