OVI: RDW Kentekencheck (2023)

Algemeen

J

Voertuigcategorie

Close

Voertuigcategorie

Europese voertuigcategorie, gevolgd door de nationale voertuigsoort zoals deze staat geregistreerd in het kentekenregister. De nationale voertuigsoort is afgeleid van de Europese voertuigcategorie.


De RDW onderscheidt momenteel de volgende voertuigsoorten:

M1
Personenauto
N1,N2,N3
Bedrijfsauto
M2, M3
Bus
L3e, L4e
Motorfiets
L5e, L7e
Driewielig motorrijtuig
L1e, L2e, L6e
Bromfiets
O1, O2, O3, O4
Aanhangwagen (Oplegger)
T, C, U, Z
Landbouw- of bosbouwtrekker
R, S
Landbouw- of bosbouwtrekker Landbouw- of bosbouw AHW of VGU

Een 'G' achter de voertuigcategorie is de aanduiding voor 'Geländefahrzeug'. Een voertuig met de toevoeging ‘G’ achter de voertuigcategorie is een voertuig dat gebouwd is als ‘terreinvoertuig’. Onder ‘terreinvoertuig’ wordt verstaan een voertuig van categorie M of N met specifieke technische kenmerken waardoor het buiten de normale wegen kan worden gebruikt.

Aanhangwagen (O4)

Carrosserietype

Close

Carrosserietype

Het carrosserietype wordt bepaald door de vorm of stijl van een voertuig en wordt vastgesteld tijdens de goedkeuring.

Het carrosserietype is te herkennen aan de Europese aanduiding (twee letters) bijvoorbeeld hatchback (AB), bestelwagen (BB) of middenasaanhangwagen (DC).

Oplegger (DA)

Carrosseriecode

Close

Carrosseriecode

Europese aanduiding voor het Carrosseriecode van een voertuig.Deze wordt vastgesteld tijdens de goedkeuring van een voertuig en het betreft een nadere aanduiding van het carrosserietype.Het gegeven wordt alleen vastgesteld bij voertuigen van de Europese voertuigcategorieën:N1-N3 (bedrijfsauto’s)O1-O4 (aanhangwagens)Het gegeven kan ontbreken bij een voertuig geregistreerd op basis van een goedkeuring waarin dit gegeven nog niet werd vastgelegd of het betreft een voertuig voor speciale doeleinden.

Kipper (10)

Inrichting

Close

Inrichting

Omschrijving van de uitvoeringsvorm van de inrichting van een voertuig.

kipper

D.1

Merk

Close

Merk

Het merk van het voertuig zoals de fabrikant heeft opgegeven.

KEMPF

D.2

Type

Close

Type

De typebenaming die de fabrikant gebruikt.

3

D.2

Variant

Close

Variant

Variantcode die onderdeel is van de Europese typegoedkeuring

KS0

D.2

Uitvoering

Close

Uitvoering

Uitvoeringscode die onderdeel is van de Europese typegoedkeuring

39A400R2

D.3

Handelsbenaming

Close

Handelsbenaming

Handelsbenaming van het voertuig zoals de fabrikant heeft opgegeven.


De handelsbenaming kan afwijken van de aanduiding die op het voertuig te vinden is.

N/A

K

Typegoedkeuringsnummer

Close

Typegoedkeuringsnummer

Als het voertuig op basis van een Europese typegoedkeuring is toegelaten tot de weg, wordt hier het nummer getoond.

e4*2007/46*0105*09

Plaats chassisnummer

Close

Plaats chassisnummer

Dit is de plaats waar het chassisnummer is ingeslagen, gezien vanuit de rijrichting. Het chassisnummer is hetzelfde als het voertuigidentificatienummer (VIN).

Is er geen plaats chassisnummer ingevuld? Het voertuigidentificatienummer staat ook op het kentekenbewijs.

Is er geen kentekenbewijs? Dan kunt u het VIN vaak ook vinden door op internet te zoeken op ‘chassisnummer’, in combinatie met het merk en model van het voertuig. Of vraag de dealer of importeur van het voertuig waar het nummer staat.

Niet geregistreerd

Aantal eigenaren privé / zakelijk

Close

Aantal eigenaren privé / zakelijk

Aantal keren dat het voertuig in de afgelopen 9 jaar geregistreerd is geweest op naam van een Nederlands persoon, bedrijf of instantie. Eerdere registraties worden niet meegeteld.

0 / 0

Vervaldata en historie

Vervaldatum APK

Close

Vervaldatum APK

De vervaldatum APK is de datum waarop de geldigheid van de APK is vervallen. De vermelde datum is de meest actuele vervaldatum APK die geregistreerd is bij de RDW en kan in het verleden liggen. Van geschorste voertuigen wordt wel de laatst bekende vervaldatum APK getoond. Dit ondanks dat de APK-verplichting is opgeschort. Van voertuigen die nog nooit APK gekeurd zijn, wordt de ingangsdatum van de APK-plicht getoond. Deze datum wordt berekend op basis van de datum eerste toelating.

Op de datum die u te zien krijgt, moet uw voertuig goedgekeurd zijn. Als er geen datum wordt gemeld, is er op dit moment geen vervaldatum APK bekend.

De RDW controleert steekproefsgewijs zo'n 3 procent van de auto's die een APK-keuring hebben ondergaan. Als het resultaat van zo'n steekproef afwijkt van het oorspronkelijke keuringsresultaat, kan het langer duren voor dit in deze database is verwerkt.

Deze vervaldatum wordt getoond voor alle voertuigsoorten, met uitzondering van aanhangwagens en opleggers met een wettelijk toegestane maximummassa voertuig (F.2) onder de 3501 kg, driewielige motorrijtuigen met een ledige massa onder de 400 kg, motorfietsen en bromfietsen.

De RDW neemt bij invoer van een voertuig vanuit een EU/EVA-land op verzoek van de kentekenaanvrager de buitenlandse APK-vervaldatum over, als wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden.

N.v.t.

Datum eerste tenaamstelling in Nederland

Close

Datum eerste tenaamstelling in Nederland

De datum die aangeeft wanneer het voertuig voor het eerst in Nederland is tenaamgesteld.

Niet geregistreerd

B

Datum eerste toelating

Close

Datum eerste toelating

Dit is de datum die aangeeft wanneer het voertuig voor het eerst is geregistreerd (waar ook ter wereld).

Niet geregistreerd

Datum inschrijving voertuig in Nederland

Close

Datum inschrijving voertuig in Nederland

Afschrijvingsmoment BPM nieuwe voertuigen.

Dit is de datum waarop het voertuig is ingeschreven in het kentekenregister.

Is uw voertuig nieuw geregistreerd in Nederland, dan is deze datum van belang voor het vaststellen van de BPM.

24-08-2023

I

Datum laatste tenaamstelling

Close

Datum laatste tenaamstelling

Op deze datum is de laatste eigenaar van het voertuig in het kentekenregister geregistreerd. De datum staat vermeld op het kentekenbewijs.

Vanaf deze datum is de geregistreerde eigenaar aansprakelijk voor de wettelijke voertuigverplichtingen zoals APK, de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering en motorrijtuigenbelasting voor dat voertuig.

Bij export van een voertuig wijzigt deze datum niet, omdat wij geen nieuwe eigenaar in het kentekenregister registeren. Wilt u weten of het voertuig staat geregistreerd als geëxporteerd? Kijk dan bij “Status van het voertuig”.

Niet geregistreerd

Tijdstip laatste tenaamstelling

Close

Tijd laatste tenaamstelling

Op dit tijdstip, dat hoort bij de datum tenaamstelling, is de laatste eigenaar of houder van het voertuig in het kentekenregister geregistreerd.


Met ingang van de datum tenaamstelling is de geregistreerde eigenaar of houder aansprakelijk voor de wettelijke voertuigverplichtingen zoals APK, de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering en houderschapsbelasting voor dat voertuig.

Niet geregistreerd

Gewichten

G

Massa rijklaar

Close

Massa rijklaar

Personenauto's, bedrijfsauto's, bussen:Deze waarde geeft aan wat de massa van het voertuig is in rijklare toestand, uitgedrukt in kilogram, met een voor 90 procent gevulde brandstoftank en een bestuurder (75kg).


Driewielige motorrijtuigen, motorfietsen, bromfietsen: Deze waarde geeft aan wat de massa van het voertuig is in rijklare toestand, uitgedrukt in kilogram, met een voor 90 procent gevulde brandstoftank.


Aanhangwagens:Deze waarde geeft aan wat de massa van het voertuig is in rijklare toestand, uitgedrukt in kilogram.


Als dit veld niet gevuld is, kijk dan of deze waarde voorkomt onder het veld Bijzonderheden.

6360 kg

Massa ledig voertuig

Close

Massa ledig voertuig

Dit is de massa van een voertuig, uitgedrukt in kilogram, zonder passagiers en lading.


Als dit veld niet gevuld is, kijk dan of deze waarde voorkomt onder het veld Bijzonderheden.

6360 kg

F.1

Technische max. massa voertuig

Close

Technische max. massa voertuig

De technisch toegestane maximummassa van het voertuig, opgegeven door de fabrikant.Deze is bepalend voor de technische voorschriften waaraan het voertuig wordt getoetst bij de eerste toelating.


Als dit veld niet gevuld is, kijk dan of deze waarde voorkomt onder het veld Bijzonderheden.

39000 kg

F.2

Toegestane max. massa voertuig

Close

Toegestane max. massa voertuig

De wettelijk toegestane maximum massa van het voertuig, afgeleid van de technisch toegestane maximummassa van het voertuig. Zo nodig verminderd aan de hand van wettelijke bepalingen of op verzoek van de aanvrager van het kentekenbewijs.


Als dit veld niet gevuld is, kijk dan of deze waarde voorkomt onder het veld Bijzonderheden.

39000 kg

Status van het voertuig

Gestolen

Close

Gestolen

De RDW neemt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van dit gegeven. Deze is door derden aan de RDW geleverd.


'Ja' houdt in dat het voertuig als gestolen geregistreerd staat in het register van de RDW.


'Nee' betekent dat het voertuig met dat kenteken niet als gestolen geregistreerd staat in het register van de RDW. Dit betekent echter niet dat u er zeker van kunt zijn dat het voertuig niet van diefstal afkomstig is.


Een (potentiële) koper kan een voertuig dat als gestolen geregistreerd staat, niet op zijn naam zetten. Neemt u in zo'n geval contact op met de politie.

Nee

Geëxporteerd

Close

Geëxporteerd

Als een voertuig is geëxporteerd, zijn de gegevens hiervan nog 2 jaar te raadplegen vanaf de exportdatum. De gegevens van een geëxporteerd voertuig worden door de RDW niet meer bijgewerkt.

Nee

Verbod voor rijden op de weg

Close

Verbod voor rijden op de weg

Een verbod wordt meestal opgelegd voor een van deze redenen:

 1. Geregistreerde heeft zijn voertuig ondanks een oproep van de RDW niet laten keuren.
 2. Het voertuig is dusdanig gewijzigd dat de RDW die wijzigingen eerst moet goedkeuren.
 3. Het voertuig voldoet niet aan de permanente eisen.
 4. Het voertuig heeft schade.

Het verbod kan alleen opgeheven worden na een keuring door de RDW. Tot die tijd mag u niet met het voertuig op de openbare weg rijden. Doet u dit wel, dan bent u in overtreding.

Nee

Tenaamstellen mogelijk

Close

Tenaamstellen mogelijk?

Staat er bij Tenaamstellen mogelijk: 'Nee'? Dan is het niet mogelijk om het voertuig over te schrijven. Overschrijven kan niet als het voertuig bijvoorbeeld gestolen of geëxporteerd is.

Ja

Terugroepacties

Status terugroepactie(s)

Close

Status terugroepactie(s)s

Als er sprake is van een kans op een defect en daarmee op gevaar, dan is dat voor de fabrikant van een voertuig een reden om een zogenoemde terugroepactie te organiseren. De fabrikant informeert de eigenaar als er een terugroepactie op een voertuig van toepassing is. Het is belangrijk dat de eigenaar ingaat op de terugroepactie van de fabrikant omdat er een kans is op een defect en dat raakt de veiligheid van de bestuurder, passagiers en medeweggebruikers. De RDW publiceert terugroepacties sinds 1 november 2012.

 • Geen terugroepactie(s) geregistreerd:
  Het is bij de RDW niet bekend dat het voertuig door de fabrikant is teruggeroepen. ‘Geen terugroepactie(s) geregistreerd’ wordt ook weergegeven als de fabrikant de RDW heeft gemeld dat het voertuig naar aanleiding van een terugroepactie is hersteld.
 • Openstaande terugroepactie(s):
  De RDW is door de fabrikant geïnformeerd dat het voertuig is teruggeroepen. Er bestaat vanwege een kans op een defect een kans op gevaar. Er kunnen meerdere terugroepacties op het voertuig van toepassing zijn. Als u op de referentiecode van de RDW klikt, gaat u naar het terugroepregister van de RDW waar u uitgebreide informatie over de terugroepactie vindt.

  Het is mogelijk dat het defect is gerepareerd maar er nog steeds ‘Openstaande terugroepactie(s)’ staat. Neem dan contact op met uw dealer. Het voertuig is dan na herstel nog niet afgemeld bij de RDW.

Geen terugroepactie(s) geregistreerd

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Trent Wehner

Last Updated: 10/10/2023

Views: 6506

Rating: 4.6 / 5 (56 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Trent Wehner

Birthday: 1993-03-14

Address: 872 Kevin Squares, New Codyville, AK 01785-0416

Phone: +18698800304764

Job: Senior Farming Developer

Hobby: Paintball, Calligraphy, Hunting, Flying disc, Lapidary, Rafting, Inline skating

Introduction: My name is Trent Wehner, I am a talented, brainy, zealous, light, funny, gleaming, attractive person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.